www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Część praktyczna – badania, program

Część praktyczna – badania, program

Opis oprogramowania zaprojektowanego dla celów dydaktycznych lub naukowych. Możliwe jest przeprowadzenie badań. Jest to najważniejsza część pracy, dlatego powinien być to najobszerniejszy rozdział.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Obiekt badań


Środowisko badawcze


Przebieg badań


Wyniki badań


Wnioski


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.