www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Część praktyczna – badania, program » Środowisko badawcze

Środowisko badawcze

Algorytm został zaimplementowany w języku C# na platformie .NET Framework 3.5. C# jest typowo obiektowym językiem, łączącego cechy języka C++ i Java. Program napisany w tym języku jest kompilowany do CLI (ang. Common Intermediate Language) czyli do specjalnego kodu pośredniego wykonywanego w środowisku uruchomieniowym implementowanym przez system operacyjny (zasada działania zbliżona do maszyny wirtualnej znanej z języka Java). Język C# jest wysokopoziomowym językiem programowania, w którym podobnie jak w Java występuje drzewiasta hierarchia obiektów z jednym obiektem nadrzędnym dziedziczonym przez wszystkie inne. Język ten dostarcza różne mechanizmy, min.: poliformizm parametryczny, dynamiczne tworzenie kodu, możliwość definiowania własnych zdarzeń. Do uruchomienia programu realizującego algorytm usuwania tła z widma analizy Auger’a użyta została platforma .NET Framework 3.5. Jest to platforma wyprodukowana przez firmę Microsoft, przeznaczona do działania na systemach klasy Windows. Dostarcza ona środowisko uruchomieniowe CLI a także implementację hierarchii klas. Można uruchomić na niej programy napisane w wielu językach programowania, wśród nich są te najbardziej popularne:  C++/CLI, C#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Platforma ta zarządza kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. Dostarcza takie narzędzia jak kompilatory języków wysokiego poziomu, kompilator just-in-time kodu zarządzanego wraz z debugerem, odświecanie pamięci (ang. Garbage Collector). Innymi środowiskami uruchomieniowymi dla C# są MonoDevelop oraz SharpDevelop, jednakże oba działają w śystemach Unix. Wśród klas dostarczanych przez .NET Framework są klasy Windows.Forms, które dostarczają elementy GUI (ang. Graphic User Interface).

Język C# oraz środowisko .NET Framework3.5 zostały wybrane ze względu na łatwość implementacji elementów GUI, co pozwoliło skupić się na istotnych aspektach samego algorytmu, duży wybór klas dodatkowych.

Do przedstawienia wykresów została użyta taka właśnie klasa, o nazwie ZedGraph 3.5. Jest to w zasadzie zestaw klas przeznaczona do użytku w środowisku .NET. Za jej pomocą można tworzyć dwuwymiarowe wykresy, diagramy. Zed Graph można używać jako kontrolki w VisualStudio. Jest udostępniany na licencji LGPL.

Jako środowisko programistyczne użyty został Visual Studio 2008 Express Edition.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.