www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Dodatek B. OPIS FUNKJONALNOŚCI POWŁOKI PROGRAMU

Dodatek B. OPIS FUNKJONALNOŚCI POWŁOKI PROGRAMU

Rysunek 24. Zrzut okna programu

 1. Przycisk wczytaj służy do załadowania pliku w formacie xml.

 2. Przycisk usuń tło służy do rozpoczęcia działania programu przy zadanym parametrze delta (3).

 3. Ustawianie parametru delta.

 4. Przycisk wygladzania dla zadanych w punktach 5 i 6 parametrach.

 5. Przycisk ustawiający stopień wygładzania.

 6. Przycisk ustawiający wielkosć okna.

 7. Moduł testowania algorytmu.

 8. Parametr SNR.

 9. Okno główne prezentujące wczytany przebieg.

 10. Okno wyniku pracy programu.

 11. Przełącznik trybów prezentacji wyników.

 12. Moduł wczytywania testowego przebiegu Gausa.

Klikniecie prawym przyciskiem myszy w oknie prezentacji wczytanego przebiegu umożliwia zaprezentowanie różnych informacji o przebiegu takich jak poczególne jego wartości, możliwość zapisania przebiegu etc.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.