www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Część praktyczna – badania, program » Wnioski

Wnioski

  1. Przebieg, który przechodzi przez 0 zostaje wyniesiony powyżej 0

  2. Istotny wpływ, na jakość wyników ma dobór parametru Δ – dobranie go za małego powoduje wyzerowanie przebiegu (Δ=1), powstawanie artefaktów (Δ=2; artefakt to coś sztucznego, pozostałość po działaniu algorytmu, objawia się to szpilkami na krańcach przebiegu). Za duży parametr (Δ=77) w zasadzie wyszukuje tylko maksima.

  3. Parametr Δ ma również wpływ na amplitudę przebiegu po usunięciu tła. Im mniejszy parametr Δ tym mniejsza wartość amplitudy przebiegu.

  4. Szum zniekształca wyniki. Dla bardzo dużych wartości Δ (Δ=77) można zaobserwować, że algorytm ma tendencje do odzwierciedlania kształtu przebiegu z poprawnie usuniętym tłem.

  5. Wygładzanie daje bardzo mało. W stosunku do zaszumionego przebiegu widać poprawę, jeśli chodzi o „izolację” pojedynczego piku. Bardzo precyzyjnie należy dobierać parametry wygładzania.

  6. Wygładzanie może wnosić dodatkowe szpilki.

  7. Δ, tj. limit energii określa ile tła jest usuwane. Im mniejsza wartość Δ, więcej tła jest usunięte.

  8. Algorytm został zaprojektowany dla przebiegów o wąskich szpilkach rzędu 2,3 eV.

  9. W przypadku zastosowania odpowiednio wygładzonych przebiegów wejściowych (takich, jakie zastosowali twórcy algorytmu) program stanowi przydatne narzędzie analityczne.

  10. Po przetestowaniu mojego programu na przebiegach zbliżonych do tych, jakie stosowali twórcy badanego przeze mnie należy stwierdzić, że program dobrze usuwa tło oraz w bardzo czytelny sposób przedstawia piki. Co bardzo ważne nie generuje również zniekształceń.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.