www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Wstęp

Wstęp

Leonardo da Vinci w dziele Piekielne relikwie (Rozdział 4) powiedział:

Doświadczenie nigdy nie myli. To jedynie twój osąd błądzi, spodziewając się rezultatów, które nie są bezpośrednim wynikiem twoich eksperymentów.”

W spektroskopii elektronów Augera wyniki badań są mocno zniekształcone, zaszumione. W związku z tym konieczne jest ich właściwe opracowanie. Bez właściwego narzędzia, które w wyrafinowany matematycznie sposób oczyści przebieg wyjściowy z zniekształceń wyniki badań mogłyby ulec zafałszowaniu.

Program komputerowy, który był głównym celem mojej pracy w dużym stopniu ogranicza możliwość popełnienia błędu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.