www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera

Modyfikacja programu do rejestracji widm Augera i jego rozbudowa o panel usuwania tła

Autor:

do wiadomości redakcji

Kontakt:Typ pracy:

magisterska/inżynierska

Promotor:

x

Recenzent:

x

Uczelnia:

UTP

Kierunek:

FIZYKA TECHNICZNA

Data powstania:

2009-06-01

Data zamieszczenia na portalu:

2010-05-17 18:46:00

Załącznik:

kod zródłowy
Auger.rar

Opis pracy:

Celem niniejszej pracy jest stworzenie programu opartego o algorytm H. E. Bauer „Szybka i prosta metoda usuwania tła w spektroskopii elektronów Augera”[1] służącego do analizy przebiegów wyjściowych badania składu chemicznego powierzchni ciał stałych metodą spektroskopii elektronów Augera (AES). Kolejnym celem jest przedstawienie zastosowanego algorytmu, jego analiza oraz omówienie jego implementacji w zastosowanym środowisku programistycznym.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.