www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Podsumowanie

Podsumowanie

W niniejszej pracy skupiono się głównie na ogólnym poznaniu właściwości algorytmu. Dalsze prace mogą uwzględnić bardziej szczegółowe badanie, pod kątem zgodności wyników ze stanem oczekiwanym, chociaż sami autorzy przyznają, że algorytm ten został opracowany raczej w celu szybkiego uzyskania wyników poglądowych.

Wyniki i wnioski pokrywają się z tym, co można znaleźć w oryginalnym opracowaniu. Stwierdzono występowanie artefaktów na krańcach przebiegów, słabą odporność algorytmu na szum. Udało się potwierdzić, że negatywny wpływ szumu niweluje wygładzanie. Wygładzanie filtrem Savitzky’ego – Golaya pozwoliło złagodzić niepożądane działanie szumu.

Algorytm szybko generuje wyniki, których dokładność pozwala na szybkie ocenienie, przydatne do dalszych badań.

Program komputerowy opracowany w ramach tej pracy może stanowić przydatne narzędzie w dalszych badaniach jak i w poznawaniu tego algorytmu na zajęciach laboratoryjnych. Program sam w sobie stanowi pewnego rodzaju stanowisko badawcze. Jego budowa utrzymana w standardach programowania zorientowanego obiektowo pozwala na łatwe rozwijanie narzędzi i dodawanie nowych algorytmów do przebadania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.