www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Część praktyczna – badania, program » Przebieg badań

Przebieg badań

Do zbadania algorytmu użyte zostały cztery przebiegi, tak dobrane, aby odpowiadały słabym miejscom algorytmu.

Każdy przebieg został złożony z kilku wykresów funkcji Gaussa, danej wzorem:

Kolejne przebiegi zostały utworzone poprzez kombinację odpowiedniej liczby przebiegów i funkcji liniowej. Poszczególne przebiegi otrzymane zostały ze wzorów:


Każdy z przebiegów został poddany działaniu algorytmu. W następnej fazie przebiegi zostały zaszumione szumem. Szum ten został wylosowany z przedziału:

.

Każdy z tych zaszumionych przebiegów został następnie poddany wygładzaniu algorytmem Savitzky’ego – Golay’a. Parametry tego algorytmu zostały dobrane drogą prób i błędów, tak żeby wygładzone przebiegi najlepiej odpowiadały przebiegom oryginalnym. W wyniku prób ustalono następujące wartości parametrów:

Przebiegi zaszumione oraz wygładzone zostały również poddane działaniu algorytmu.

Kluczowym, z punktu widzenia algorytmu, parametrem jest Δ. Określa on jaką szerokość będą miały „szpilki” w przebiegu pozbawionym tła. Badano działanie algorytmu dla wartości parametru Δ = 1,2,25,77. Odzwierciedlają one przypadki od najdokładniejszego usunięcia tła, do częściowego usunięcia tła.

W wyniku procedur opisanych powyżej otrzymano łącznie 48 przebiegów – po jednym dla każdego parametru Δ, dla każdego przebiegu oraz dla opcji przebiegu oryginalnego, zaszumionego i wygładzonego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.