www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Cel pracy

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest stworzenie programu opartego o algorytm H. E. Bauer „Szybka i prosta metoda usuwania tła w spektroskopii elektronów Augera”3.5 służącego do analizy przebiegów wyjściowych badania składu chemicznego powierzchni ciał stałych metodą spektroskopii elektronów Augera (AES).

Kolejnym celem jest przedstawienie zastosowanego algorytmu, jego analiza oraz omówienie jego implementacji w zastosowanym środowisku programistycznym.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.