www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Część praktyczna – badania, program » Obiekt badań

Obiekt badań

Testowany algorytm reprezentuje metodę usuwania tła z wyników spektroskopii Auger’a. Temat ten jest obiektem wielu badań i opracowano już sporo metod rozwiązujących ten problem. Algorytm ten został zaprojektowany dla celów praktycznych. Do najważniejszych cech tego algorytmu należą:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.