www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » ALGORYTM » METODA RÓŻNICZKOWANIA

METODA RÓŻNICZKOWANIA

Zastosowano algorytm różniczkowania numerycznego nazwany Różnica centralna. Polega on na zastosowaniu wzoru:

Jest to metoda oparta bezpośrednio na podstawie definicji pochodnej funkcji. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie można obliczyć pochodnej funkcji dla pierwszego i ostatniego punktu z dziedziny funkcji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.