www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » ALGORYTM » ANALIZA CECH SZCZEGÓLNYCH ALGORYTMU

ANALIZA CECH SZCZEGÓLNYCH ALGORYTMU

Algorytm generuje artefakty, gdy przebiegi wejściowe (lub ich części podane obróbce) zaczynają się lub kończą „pikiem”. Należy uniknąć takich sytuacji przez zwężenie lub poszerzenie przebiegu. Artefakty są generowane również, gdy przebieg wejściowy jest mocno zaszumiony. Do zmniejszenia szkodliwości tego zjawiska stosuje się filtry wygładzające.

Istotną kwestią dla działania algorytmu jest dokładność obliczeń. Warunkiem koniecznym do zakończenia działania algorytmu jest doprowadzenie do sytuacji, gdy w przedziałach energii, nie większych niż określony parametr, będzie, co najmniej jedna próbka o wartości zero. W algorytmie dokonywanych jest dużo obliczeń, zwłaszcza dzielenie i pierwiastkowanie, które powodują błędy od szesnastego miejsca po przecinku i dalej. Niedokładności te dodają się do wynikowych wartości fałszując ich porównania z zerem oraz w efekcie niemożność zakończenia obliczeń.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.