www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » ALGORYTM » WYGŁADZANIE

WYGŁADZANIE

Wygładzanie zaszumionego przebiegu wykonano za pomocą algorytmu Savitzky’ego – Golay’a. Podstawą tego algorytmu jest zastąpienie punktów oryginalnych punktami, których wartości są wyznaczone na podstawie równania

Punkty z przedziału nazywa się „ruchomym oknem” i to właśnie w tym przedziale wyznacza się wartości wygładzonego przebiegu.

Najważniejszym etapem tego algorytmu jest wyznaczenie współczynników . Gdy wartość punktu przebiegu wygładzonego jest średnią arytmetyczną punktów przebiegu oryginalnego znajdujących się w „oknie ruchomym”. W praktyce dobiera się współczynniki tak, aby dopasowywały się do pewnej funkcji wielomianowej, najczęściej drugiego lub czwartego stopnia. W 3.5 podano szczegółowe wzory, a także kod napisany w języku C++.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.