www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Spektroskopia elektronów Augera » ZARYS HISTORYCZNY

ZARYS HISTORYCZNY

Spektroskopia elektronów, Augera jest techniką badawczą, używaną w badaniach powierzchni oraz inżynierii materiałowej. Spektroskopia AES polega na analizie energii elektronów emitowanych przez pobudzony atom.

Efekt Augera, został odkryty równocześnie przez Lise Meitner i Pierre Auger w 1920 roku. Choć było to odkrycie dokonane najpierw przez Meitner to jednak większość środowisk naukowych przypisało to odkrycie Pierr’owi Auger.

Do początku 1950 zjawisko Augera było uznawane przez spektroskopistów za przeszkadzające zakłócenia, niezawierające ważnych informacji. Było badane w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w technice rentgenowskiej. Jednak od roku 1953 AES stała się przydatną techniką sondowania próbek i ich składu chemicznego. Znalazła zastosowanie w metalurgii, gazownictwie i całej branży mikroelektroniki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.